Förbättra skyltningen till Huddinges idrottsanläggningar

Tack HuddingeDirekt för årets kanske roligaste rubrik.

Det handlar om att vi socialdemokrater uppmärksammar att skyltningen till Huddinges idrottsanläggningar på flera håll är i behov av förbättringar.

Exempelvis är skyltningen till Björkängshallen föråldrad och skyltningen till Huddingehallen och Stortorpshallen är bristfällig. På kultur- och fritidsnämnden ikväll lägger vi därför ett förslag om att förbättra skyltningen till kommunens idrottsanläggningar.

Socialdemokraterna vill stärka Huddinges föreningsliv. Att ha en tydlig och uppdaterad skyltning till kommunens idrottsanläggningar skulle bidra till att uppnå den målsättningen

Träning med Huddinge Basket

Härlig start på veckan. Fick idag möjlighet att delta på Huddinge Baskets träning för flickor 02-03.

Huddinge Basket jobbar målmedvetet och framgångsrikt med inkludering, inte minst i områden där andelen tjejer som idrottar är lågt. Det är ett arbete som inte bara är värdefullt för föreningarna och de enskilda idrottarna, utan också socialt och ekonomiskt för hela kommunen. Här behöver vi från politiskt håll göra vad vi kan för att stötta föreningslivet i det arbetet.

Tack Gulda Qaso Torres och Huddinge Basket för att jag fick delta i er verksamhet. Ni är viktiga förebilder för många.

Anställ fler i Huddinges välfärd

Socialdemokraterna vill se fler anställa i Huddinge förskolor, skolor och äldreboenden. I en motion till kommunfullmäktige föreslår vi därför att Huddinge kommun använder fler av regeringens extratjänster.

En extratjänst innebär att nyanlända och långtidsarbetslösa får en anställning inom exempelvis förskolan, skolan eller äldreomsorgen, och att staten står för hela kostnaden i upp till två år.

En extratjänst kan exempelvis handla om en extra vuxen i skolans korridor, att hjälpa till med lunchserveringen på förskolan, eller att läsa tidningen för en senior på ett äldreboende.

Extratjänster är ett konkret och lönsamt sätt att få fler människor i arbete, minska stressen bland personalen och stärka välfärdens kvalitet.

Du kan läsa mer om vårt förslag här.

Träff med Huddinges idrottsföreningar

Känner mig inspirerad och målmedveten efter Socialdemokraternas ikväll träff med Huddinges idrottsföreningar.

Huddinges föreningsliv är en fantastisk resurs för kommunen och förtjänar bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Imorgon träffar vi Huddinges kulturföreningar. Vår dialog med Huddinges föreningsliv kommer att ligga till grund för den kultur- och idrottspolitik vi går till val på.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...