Hur ska ni klara förskolekrisen, Karl Henriksson?

Publicerad i Södra Sidan 20 mars 2017

Huddinge behöver få fram i genomsnitt 3,5 nya förskolor om året fram till 2050. Nu ställer (S) i Huddinge förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) till svars.

Alla barn har rätt till en bra start i livet och förskolan har stor betydelse för barns utveckling. Det är därför oerhört viktigt att vi har tillräckligt många förskolor i Huddinge och att de håller hög kvalitet. Den senaste tiden har det dock rapporterats om den akuta platsbristen på förskoleplatser i Visättra. I en artikel i Södra sidan (nummer 8, 2017) framgår det att 750 nya bostäder har byggts utan att en enda ny förskoleplats tillkommit. Det är oroande.

Situationen med förskoleplatser har länge varit alarmerande i Huddinge. Mot bakgrund av den årskull som gick över till förskoleklass i höstas var stor minskade trycket på förskoleplatser tillfälligt. Nu är emellertid förskolorna fulla i nästan alla kommundelar. Möjligheten att få en förskoleplats nära hemmet skiljer sig tyvärr åt mellan olika delar av Huddinge. Många föräldrar i Visättra vittnar om att de erbjuds plats åtskilliga kilometer från hemmet. I förskolenämndens verksamhetsberättelse framgår det att 185 barn står i byteskön för att få byta från en annan förskola i kommunen. Familjer måste kunna få ihop sina livspussel och då är det inte rimligt att man tvingas åka långa sträckor för att lämna och hämta sitt barn i förskolan.

Huddinge växer med nya bostäder och fler invånare. Det är positivt. Tillkomsten av förskoleplatser måste dock gå i takt med befolkningsökningen. I ljuset av den redan i dag alarmerande bristen på förskoleplatser är det än mer oroande att Huddinge behöver få fram i genomsnitt 3,5 nya förskolor om året fram till 2050. För att utvecklas inte bara med nya bostäder utan för att bygga ett Huddinge som håller ihop behövs ett tydligare politiskt ansvarstagande.

Därför kommer Socialdemokraterna att lyfta frågan om bristen på förskoleplatser på nästa kommunfullmäktige. Men redan nu vill vi ge förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) möjlighet att svara.

Hur kunde det ske en sådan miss att 750 bostäder har byggts i Visättra men ingen förskola? Vad görs för att hjälpa de boende i Visättra som står utan en förskoleplats i området? Och är din bedömning att kommunen kommer klara av att leverera i genomsnitt 3,5 förskolor per år i enlighet med planeringsförutsättningarna?

Rasmus Lenefors, oppositionsråd (S) i Huddinge
Erling Karlsson, Visättrabo och gruppledare (S) i förskolenämnden i Huddinge
Shewen Nysmed, kommunfullmäktigeledamot (S) i Huddinge

S-kansliet flyttar till Flemingsberg

Nästa vecka flyttar vi ut S-kansliet igen, den här gången till Flemingsberg. Kom gärna och träffa oss i Flemingsbergs Centrum och berätta vad du tycker om Flemingsberg och vad Huddinges politiker kan göra för att utveckla området.

Här kan du läsa om våra tidigare utflyttar till Vårby och till Skogås.

S säger nej till höjda föreningsavgifter

På dagens kommunstyrelsesammanträde är frågan om höjda föreningsavgifter på nytt uppe för beslut. Socialdemokraterna kommer att yrka på avslag till beslutet.

– Socialdemokraterna säger nej till höjda föreningsavgifter eftersom att vi vill se ett fortsatt starkt och välmående föreningsliv i kommunen. Föreningslivet bidrar inte bara till att stärka idrotten, kulturen och demokratin i Huddinge. Ett starkt föreningsliv är också en social och ekonomisk vinst för kommunen, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition.

På senaste kommunfullmäktige drev Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet igenom att ärendet om höjda föreningsavgifter skulle återremitteras, för att kommunen i dialog med Huddinges föreningar skulle genomföra en analys av förslagets ekonomiska och sociala konsekvenser, samt hur förslaget skulle påverka olika områden i kommunen. En sådan dialog har inte genomförts.

– Den moderatledda koalitionen har hanterat beslutet att återremittera ärendet på ett oseriöst sätt. De politiker som står bakom förslaget har inte heller nu bemödat sig att träffa eller ens kontakta de föreningar som kommer att drabbas av förslaget. Huddinge har ett fantastiskt föreningsliv och det är ledsamt att de blir behandlade på det här viset, säger Rasmus Lenefors (S).

Sedan förslaget om höjda föreningsavgifter presenterades har Socialdemokraterna samlat in 2687 namn till stöd för att behålla nolltaxan i Huddinge. Namnunderskrifterna överlämnades till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) på kommunfullmäktigesammanträdet 27 februari.

Grattis Jonas Morin

Fick idag möjlighet att framföra Socialdemokraternas gratulationer till Huddinge Baskets ordförande Jonas Morin som i veckan vann den nationella utmärkelsen Årets Eldsjäl i kategorin Integration.

Jag har själv haft förmånen att få delta i den fantastiska verksamhet som Huddinge Basket bedriver runtom i kommunen, inte minst i Huddinges socioekonomiskt utsatta områden, och som rymmer ca 80 nationaliteter. Huddinge Basket bygger broar och bryter utanförskap, samtidigt som de sätter Huddinge på kartan med sina elitlag på både dam- och herrsidan.

Så tack Jonas för allt som du och din förening gör för kommunen, ert engagemang är ovärderligt.

Hässleholm i mitt hjärta

Mina 20 första år bodde jag på Ljungdala i Hässleholm. Där gick jag i skolan, där fick jag mitt första sommarjobb, och därifrån kommer flera av mina närmaste vänner. Även om det nu är många år sedan jag flyttade kommer Hässleholm alltid att vara staden där jag växte upp och Ljungdala området som formade mig.

Det är därför med stor bedrövelse som jag de senaste månaderna har följt den politiska turbulensen i Hässleholm, som igår kulminerade i att M, L och KD tog makten genom att göra sig beroende av Sverigedemokraterna.

Kanske känns det extra ledsamt när man är uppvuxen på Ljungdala, området som kallas för Hässleholms Rosengård, där människor från världens alla hörn bor och verkar. Många av oss som kommer från Ljungdala har haft det socioekonomiskt tufft. Men lärarna, fritidsledarna, föreningslivet – och alla människor som bodde där – bidrog till att skapa en bra uppväxt och en stark gemenskap. Att ett parti vars huvudsakliga syfte är att profitera på samhällsproblem och skuldbelägga människor med invandrarbakgrund nu har släppts fram till makten i kommunen gör mig djupt illa till mods.

Att Moderaterna vill samarbeta med SD har de varit tydliga med. Att Liberalerna och Centerpartiet inte vill göra det har de också varit tydliga med. Det hedrar dem. Jag tror därför Jan Björklund menar allvar när han idag säger att Liberalernas agerande i Hässleholm inte är acceptabelt. Jag förutsätter också att vi inte kommer få se samma beteende någon annanstans.

Mycket tyder nämligen på att vi på många håll i landet kan få ett oklart parlamentariskt läge efter valet 2018. Inför en sådan situation är Socialdemokraternas besked tydligt, såväl nationellt som i Huddinge. Vi vill samarbeta mer, inte mindre, och vi är beredda att ta ett blocköverskridande ansvar. Däremot kommer vi aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna, ett parti vars värdegrund är väsensskild från vår.