Vi flyttar kontoret till Vårby Gård

dagens-samhalle

Publicerad i Dagens Samhälle 24 oktober 2016

Precis som Sverige är Huddinge i många avseenden en bra plats att leva på. En välmående kranskommun strax söder om Stockholm med stora villamattor och expanderande radhusområden. Här finns universitetssjukhus, högskola och Kungens Kurva. Men de utmaningar som präglar Sverige präglar även Huddinge. Huddinge är en kommun med djupa och växande klyftor.

En grundsten i den svenska modellen är ett samhälle som håller ihop. Men klyftorna och segregationen har tillåtits växa under lång tid. Allt för många kan betraktas som ekonomiskt utsatta i Sverige.

Vi ser också en ökad segregation mellan olika områden i en och samma kommun när det gäller brottslighet och upplevd trygghet, arbetslöshet, skolresultat, trångboddhet, samhällsservice och delaktighet. Huddinge är inget undantag och även om kommunen har letts av Moderaterna de senaste tio åren bärs ansvaret av politiska partier av alla färger.

Att bryta segregationen är ett svårt och långsiktigt arbete. Vi välkomnar därför regeringens reformprogram som presenterades på Almedalen i somras och den statliga delegation som ska samverka med kommuner, civilsamhälle, myndigheter och forskare. Men politiker behöver agera även på kommunnivå, där vi har den direkta kontakten, och relationen, med landets mest utsatta områden.

Ett första steg är att visa att vi från politiskt håll förstår att vi behöver vara närvarande.

Därför flyttar vi idag, måndag, ut vårt kontor, från kommunhuset i centrala Huddinge till ett café i kommundelen Vårby. Vårby är ett av de områden i Huddinge som präglas av lägre skolresultat, högre arbetslöshet och känslan av att inte vara inkluderade i samhällsbygget.

Under en veckas tid kommer S-kansliet i Huddinge att arbeta från Vårby med ett huvudsakligt syfte: att samtala med de boende i området. Vi gör alltså som Erik Ullenhag (L) gjorde när han var integrationsminister och flyttade ut sitt kontor till förorter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Under de fem dagarna i Vårby ska vi bland annat besöka skolan, företag och föreningar samt arrangera två öppna möten på kvällstid. Men vi tänker inte fylla vårt schema med inbokade möten. Det huvudsakliga syftet med att vi flyttar ut vårt kontor är att vi ska vara tillgängliga för dem som vill komma och samtala med oss.

Att vi arbetar en vecka från Vårby kommer inte lösa områdets utmaningar eller knäcka segregationen. Det finns ingen ”quick fix”. Men vi hoppas sända en signal om att samhället finns till för alla, oavsett var man bor, och att de människor vi kommer träffa ska ge oss sina önskemål och förhoppningar på vad de vill att vi driver politiskt i kommunen och gentemot regeringen för att bryta det sociala utanförskapet.

I dag är Socialdemokraterna i Huddinge i opposition. Om vi får väljarnas förtroende i valet 2018 kommer vi att driva en politik för ökad jämlikhet och ett samhälle som håller ihop. Ett första steg är att involvera alla områden i ett politiskt samtal om hur vi ökar inkluderingen, därför börjar vi med att flytta ut kontoret till Vårby gård. Om någon vill kalla detta för symbolpolitik svarar vi som Erik Ullenhag: Den debatten tar vi gärna.

Sara Heelge Vikmång, kommunalråd (S) i Huddinge
Rasmus Lenefors, kommunalråd (S) i Huddinge

Sossarna flyttar ut i förorten

sossarna-flyttar-ut-i-fororten

Under nästa vecka flyttar vi ut S-kansliet från kommunhuset i centrala Huddinge till Vårby café i Vårby centrum. Vi gör det med ett huvudsakligt syfte: att samtala med de boende i området. Det finns ett behov av att politiken kommer närmare invånarna och särskilt i områden som känner sig mindre inkluderade.

Det här är ingen ”quick fix”, vi förstår att en vecka inte löser områdets alla utmaningar. Men vi får möjlighet till fler samtal på en vecka än på ett par timmars studiebesök. Vi hoppas också att vi kan sända en signal om att samhället och politiken finns till för alla, oavsett var man bor.

Du kan läsa mer om att vi flyttar ut kontoret till Vårby gård i Mitt i Huddinge.

Medverkar i SVT:s valvaka

SVT Republikanernas konvent

Känner mig glad, hedrad och förväntansfull. Har blivit inbjuden till att medverka i SVT:s valvaka från Washington den 8 november. Det ska bli väldigt roligt, så klart.

Höstens presidentval blir mitt tredje presidentval och min femte valrörelse på plats i USA. Även om jag kände ett starkt engagemang för båda Obamas valrörelser är valet i november något annat.

Donald Trump har under valrörelsen uttryckt en rad bisarra förslag, som att bygga en mur mot Mexiko och att ge muslimer inreseförbud till USA. Med sin maktdelning mellan presidenten, kongressen och högsta domstolen är det amerikanska politiska systemet ändå uppbyggt för att förhindra radikala förändringar över en natt. Därför är jag, trots allt, inte främst oroad över Donald Trumps politiska förslag.

Listan över Trumps sexism och kvinnohat är lång. Hans supportrar kallar rutinmässigt Hillary Clinton för ”bitch” eller än värre skriker att ”someone should kill that bitch”. Samtidigt som Trump tittar bort eller allt oftare eldar på. Donald Trump har avhumaniserat muslimer, hånat funktionshindrade och attackerat familjer vars barn har dött i krig.

I år handlar inte valet om Hillary Clinton eller Donald Trump, Demokraterna eller Republikanerna, höjda minimilöner eller hårdare vapenlagar. Det handlar om synen på våra medmänniskor.

Hur ska vi människor behandla varandra, tilltala varandra? Är rasism, sexism och hot om våld acceptabelt? Ska en man vars hela kampanj utgörs av hat, hot och djup okunnighet bli världens mäktigaste person? Eller är USA, och världen, bättre än så?

I början av november åker jag tillsammans med två vänner till Florida för att följa valrörelsens slutspurt på plats. Jag ser fram emot att få knacka dörr för Hillary Clinton och i den lilla mån jag kan bidra till att Donald Trump inte blir USA:s nästa president.

Skämsmössan på för M efter SD-uppgörelse

skamsmossan-pa-for-m-efter-sd-uppgorelse

Publicerad i Svenska Dagbladet 6 oktober 2016

Den senaste tiden har det förts en intensiv debatt om vilka partier som är villiga att regera tillsammans ­efter nästa val. Socialdemokraterna går till val som enskilt parti med inställningen att kunna samarbeta brett. På den borgerliga sidan går de fyra partierna till val tillsammans men ger samtidigt olika besked om hur man tänker agera efter valet.

Centerledaren Annie Lööf och Liberalernas Jan Björklund har markerat att de inte kan tänka sig ett samarbete eller att regera med aktivt stöd från Sverigedemokraterna. Det hedrar dem.

Sverige, och landets alla kommuner, måste regeras även efter nästa val. Vid ett komplicerat parlamentariskt läge är Socialdemokraterna beredda att ta ett blocköverskridande ansvar. För alla demokratiska partier borde det rimligen vara att föredra framför att bygga sitt regeringsunderlag på stöd av Sverigedemokraterna. Men på Moderaterna och Kristdemokraterna framstår ett styre som är beroende av SD inte bara som ett möjligt alternativ utan rentav troligt. Det här är ett scenario vi känner igen från Huddinge.

I valet 2014 rasade Moderaterna i Huddinge, från 21 mandat till 17. Det enda borgerliga parti som inte backade var Centern. Detta samtidigt som samtliga rödgröna partier gick framåt. De rödgröna ökade från 23 till 27 mandat, de fyra borgerliga partierna minskade från 30 till 26. Vilka som var valets förlorare var med andra ord tydligt.

Likväl beslöt sig Moderaterna för att klamra sig fast vid makten och utökade sin fempartikoalition med ytterligare ett lokalt parti. Men framför allt beslutade man strax efter valet, tillsammans med Sverigedemokraterna, att ändra antalet ledamöter i nämnderna till ett jämnt antal. Det resulterade i att den moderatstyrda koalitionen med utslagsröst kan avgöra alla voteringar. Det var inte ett sätt att utesluta Sverigedemokraterna utan ett sätt att göra upp med SD för att de rödgröna partierna inte skulle få inflytande – vilket SD:s gruppledare också öppet erkände.

I ett komplicerat parlamentariskt läge, där Moderaterna var valets största förlorare, ändrade man alltså spelreglerna för att kunna sitta kvar vid makten, efter en uppgörelse med Sverigedemokraterna. Detta i stället för att erkänna valresultatet och ­öppna upp för ett blocköverskridande styre som speglade väljarnas röster. Nu styrs Huddinge av en brokig sexpartikoalition i minoritet och Sverigedemokraterna har fått ett avgörande inflytande. Som Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, konstaterar är det skämsmössan på för Moderaterna.

Socialdemokraternas besked inför valet 2018 är tydligt, såväl nationellt som i Huddinge. Vi vill samarbeta mer, inte mindre, och vi är beredda att ta ett blocköverskridande ansvar. Däremot kommer vi aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna, ett parti vars värdegrund är väsensskild från vår.

I Huddinge har Moderaterna gjort sitt val. De trixar hellre med spelreglerna och ger Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande än de bryter upp blockpolitiken. Frågan vi ställer till Anna Kinberg Batra är därför enkel. Vore det inte bättre för Sverige med blocköverskridande samarbete än att Sverigedemokraterna får ett avgörande inflytande över politiken?

Sara Heelge Vikmång
kommunalråd (S) i Huddinge

Rasmus Lenefors
kommunalråd (S) i Huddinge

Samtal om USA-valet

Föredrag Lastberg

Det amerikanska presidentvalet är nu bara en dryg månad bort och spänningen ökar för var dag. Undertecknad kommer att befinna sig i nyckelstaten Florida under valrörelsens slutspurt men innan dess har jag fått möjlighet att samtala om höstens USA-val, och amerikansk politik i stort, vid ett par tillfällen här hemma.

Ikväll samtalar jag om USA-valet för Socialdemokraterna i Flemingsberg Glömsta.
Tid: 4 oktober kl. 19.00
Plats: Diagnosvägen 4, Gårdshuset 1 i Flemingsberg, Huddinge

Imorgon samtalar jag om USA-valet för Socialdemokraterna i Årsta och Johanneshov.
Tid: 5 oktober kl. 18.30
Plats: Årsta Folkets Hus, Hjälmarsvägen 28 i Årsta

Och nästa onsdag samtalar jag om USA-valet för Socialdemokraterna i Huddinge.
Tid: 12 oktober kl. 19.00
Plats: ABF, Kommunalvägen 26 i Huddinge

Varmt välkommen!