PRESSMEDDELANDEN

> S kräver svar om privatisering av Korallen
Pressmeddelande 2017-08-29

> Ny gruppledare för S i kultur- och fritidsnämnden
Pressmeddelande 2017-06-20

> Inrätta ett föreningsråd i Huddinge
Pressmeddelande 2017-06-11

> S begär redogörelse för Huddinges IT-säkerhet
Pressmeddelande 2017-05-15

> Invald i NyföretagarCentrums styrelse
Pressmeddelande 2017-04-26

> S röstade nej till höjda föreningsavgifter
Pressmeddelande 2017-03-27

> S röstar nej till höjda föreningsavgifter
Pressmeddelande 2017-03-27

> S säger nej till höjda föreningsavgifter
Pressmeddelande 2017-03-15

> S stoppade höjda föreningsavgifter
Pressmeddelande 2017-02-13

> S vill se andra lösningar än höjda föreningsavgifter
Pressmeddelande 2017-02-01

> S kräver svar om kostnader för bemanningsföretag
Pressmeddelande 2016-12-12

> S ställer Daniel Dronjak till svars om höjda föreningsavgifter
Pressmeddelande 2016-12-02