Etikettarkiv: Daniel Dronjak

S vill se andra lösningar än höjda föreningsavgifter

bild-handboll

På onsdagens kommunstyrelsesammanträde är frågan om höjda föreningsavgifter uppe för beslut. Socialdemokraterna kommer att yrka på att ärendet återremitteras för att kommunen genom dialog med berörda föreningar ska ta fram en analys av hur förslaget drabbar föreningarna ur aspekter som ekonomi, områdesperspektiv och social hållbarhet.

– Jag uppmanar kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) att lägga den partipolitiska prestigen åt sidan, lyssna på den starka opinionen mot förslaget och öppna upp för att vi på andra sätt ska säkerställa kultur- och fritidsnämndens ekonomi, säger Rasmus Lenefors, kommunalråd (S).

Sedan förslaget om höjda föreningsavgifter presenterades under hösten har Socialdemokraterna i Huddinge bedrivit en namninsamlingskampanj mot förslaget. Inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 november ifjol hade Socialdemokraterna samlat in 1191 namnunderskrifter. Nu är antalet 2479.

– Budskapet från Huddinges föreningar är tydligt. Med de föreslagna avgiftshöjningarna kommer de inte att ha råd att hyra kommunens anläggningar i samma omfattning som idag. Förslaget riskerar alltså att leda till både mindre aktiva föreningar och mindre intäkter till kommunen, säger Rasmus Lenefors, kommunalråd (S).

Nolltaxa på väg bort – trots protester

Nolltaxa på väg bort - trots protesterPå dagens kommunstyrelsesammanträde fattade en oenig styrelse beslut om att höja föreningsavgifterna i Huddinge. Vi socialdemokrater är fortsatt kritiska till förslaget. Vi ville istället återremittera ärendet för att hitta andra sätt att få kultur- och fritidsnämndens ekonomi i balans.

Förslaget att höja föreningsavgifterna är nämligen problematiskt av flera skäl, inte minst ekonomiskt. Kalkylen på hur mycket intäkter som höjda föreningsavgifter kommer att generera till kommunen är baserat på att föreningarna kommer fortsätta att bedriva sin verksamhet i samma utsträckning som de gör idag. Det är en kalkyl som inte kommer att hålla, om föreningsavgifterna höjs.

Inför det slutliga beslut i kommunfullmäktige 13 februari uppmanar jag därför Daniel Dronjak (M) och den borgerliga koalitionen att lägga den partipolitiska prestigen åt sidan och lyssna på Huddinges föreningar. Deras budskap är tydligt:

S kräver svar om kostnader för bemanningsföretag

Huddinge har Sveriges tredje högsta kostnader för bemanningsföretag. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) vill Socialdemokraterna ha svar på vad som görs för att minska kommunens kostnader för inhyrd personal och säkra en trygg arbetsmiljö.

I en artikel i Dagens Samhälle (nr 42 2016) framgår det att Sveriges kommuner köpte in tjänster från bemanningsföretag för 1,2 miljarder kronor förra året. Stockholm och Göteborg toppar listan men på tredje plats ligger Huddinge. Huddinge är därmed den kommun i Sverige som har de tredje högsta kostnaderna för bemanningsföretag. Med en ökning på 27 procent från 2014-2015 landade Huddinges kostnader för inhyrd personal förra året på 39,8 miljoner kronor.

– Huddinges höga kostnader för inhyrd personal är oroande, inte minst mot bakgrund av det svaga ekonomiska läget i kommunen. Att hyra in personal är ett sätt att klara tillfälliga arbetstoppar men målet måste vara att som huvudregel ha egen anställd personal. Det ger både stabilitet samtidigt som extra kostnader undviks, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition.

I september 2016 presenterade Arbetsmiljöverket arbetsskadestatistik som visade att det är dubbelt så vanligt att inhyrd personal drabbas av arbetsplatsolyckor

– Vi vet att inhyrd personal ofta vittnar om stress, delade turer och inte minst svårigheter att skapa nära relationer och bidra till långsiktig utveckling av verksamheten. Daniel Dronjak behöver därför ge svar på vad som görs för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla som arbetar i kommunen, säger Fredrik Fjällström (S), ledamot i kommunfullmäktige.

S ställer Daniel Dronjak till svars om höjda föreningsavgifter

bild-handboll

Den 8 november fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att höja avgifterna för Huddinges föreningar. Inför att slutgiltigt beslut ska fattas i kommunfullmäktige i början på 2017 ställer Socialdemokraterna kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) till svars för förslaget genom att lyfta upp frågan till debatt på kommunfullmäktige den 5 december.

– I Huddinges föreningsliv finns många eldsjälar som lägger ner tid och kraft på att göra Huddinge till en bättre plats att leva på. I samtal med Huddinges föreningar har vi fått en tydlig bild av att den föreslagna höjningen både kommer att leda till att verksamhet läggs ned och att medlemsavgifter höjs – inte bara för vuxna utan även för barn och unga, säger Rasmus Lenefors, kommunalråd (S).

– Att höja föreningsavgifterna är ogenomtänkt, inte minst eftersom det saknas en analys av konsekvenserna. Därför måste Daniel Dronjak svara på om han anser att han och övriga politiker som står bakom förslaget har haft en tillräcklig dialog med Huddinges föreningar och om han är införstådd med effekterna av förslaget, säger Sefkan Halbori, gruppledare i kultur- och fritidsnämnden (S).

Socialdemokraterna röstade nej till förslaget om att höja avgifterna för Huddinges föreningar vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 november. Vid sammanträdet överlämnade Sefkan Halbori även 1191 namnunderskrifter mot avgiftshöjningarna.

Rädda Huddinges föreningsliv

bild-handboll

Idag kom beskedet. Den moderatstyrda koalitionen vill höja avgifterna för Huddinges idrotts- och kulturföreningar och har nått en överenskommelse med Miljöpartiet.

Det här kommer att innebära ett hårt slag för Huddinges föreningsliv.

För en hockeyklubb, en fotbollsklubb eller en kulturförening kan det innebära att avgifterna för att använda en hall eller idrottsanläggning höjs med 150 000 kronor per år.

Varför föreslår man det här? För att den moderatstyrda koalitionen har tappat kontrollen över kommunens ekonomi. Kommunens underskott beräknas bli 76 miljoner kronor 2016. Nu skickas notan till Huddinges föreningsliv.

Socialdemokraterna är tydliga. Vi vill ha ett starkt och välmående föreningsliv i Huddinge. Därför säger vi nej till höjda avgifter för kultur- och idrottsföreningar.

Tycker du också att det är fel att Huddinges föreningsliv ska få höjda avgifter för att Moderaterna har tappat kontrollen över kommunens ekonomi? Gilla Rädda Huddinges föreningsliv på Facebook och skriv på vår namninsamling. Namninsamlingen kommer att lämnas till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) och ansvariga politiker i Kultur- och fritidsnämnden inför att de ska fatta beslut i frågan den 8 november.  Tillsammans kan vi stoppa avgiftshöjningarna.