Etikettarkiv: Ekonomi

Vi kan inte förlita oss på bemanningsföretagen

Publicerad på Dagens Samhälle 12 maj 2017

Huddinge är Sveriges fjortonde största kommun men har landets tredje högsta kostnader för bemanningsföretag. I vårt kommande budgetförslag kräver S ett stopp för Huddinges skenande kostnader för inhyrd personal.

I en artikel i Dagens Samhälle (nr 42 2016) framgår det att Sveriges kommuner köpte in tjänster från bemanningsföretag för 1,2 miljarder kronor 2015. Det är en stor ökning jämfört med året innan.

Det är kanske inte förvånande att listan toppas av Stockholm och Göteborg, landets två överlägset största kommuner. Men på tredje plats ligger Huddinge. Huddinge är landets fjortonde största kommun men har alltså Sveriges tredje högsta kostnader för inhyrd personal. Med en ökning på 27 procent från 2014-2015 landade Huddinges kostnader för bemanningsföretag 2015 på 39,8 miljoner. Det är orimligt.

Det är i dag svårt att rekrytera personal inom flera yrkeskategorier i kommunen. Samtidigt väntas många som arbetar i offentlig sektor gå i pension de kommande åren. I kombination med en allt mer komplex arbetsmarknad är det en utmaning såväl för Huddinge som för andra kommuner. Lösningen för att ha rätt bemanning i kommunens verksamheter kan emellertid inte vara att vi ska förlita oss på bemanningsföretag. Det är ett oansvarigt användande av våra gemensamma skattekronor, inte minst mot bakgrund av det svaga ekonomiska läget i kommunen.

Så sent som i september 2016 presenterade Arbetsmiljöverket statistik som visade att det är dubbelt så vanligt att inhyrd personal drabbas av arbetsplatsolyckor. Vi vet sedan tidigare att inhyrd personal i många fall också vittnar om stress, delade turer och inte minst svårigheter att skapa nära relationer, upprätthålla kvaliteten i och bidra till en långsiktig utveckling av verksamheten.

Det är glädjande att regeringen tydligt har tagit ställning för bättre arbetsvillkor och rättvisa löner både på nationell nivå och på EU-nivå. En grundpelare i den svenska modellen är att det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Då måste vi även på lokal nivå se till att vi har schyssta villkor och en god arbetsmiljö.

I Socialdemokraternas budgetförslag för Huddinge, som presenteras i sin helhet i slutet av maj, kommer vi därför att lägga ett särskilt uppdrag till kommunstyrelsen om att minska omfattningen av inhyrd personal i kommunen. Bemanningsföretag kan vara en nödvändig lösning vid tillfälliga arbetstoppar, men i Huddinge har den moderatledda koalitionen tappat kontrollen över personalsituationen.

Kommunen ska vara en trygg arbetsgivare och använda varje skattekrona så effektivt som möjligt. Då krävs det ett stopp för miljonrullningen till bemanningsföretag och en långsiktighet i planeringen av kommunens personalförsörjning.

Sara Heelge Vikmång
kommunalråd i opposition (S), Huddinge

Stoppa miljonrullningen till bemanningsföretag

Huddinge är Sveriges fjortonde största kommun men har landets tredje högsta kostnader för bemanningsföretag. I Socialdemokraternas kommande budgetförslag kräver S ett stopp för Huddinges skenande kostnader för inhyrd personal.

– Att Huddinge har landets tredje högsta kostnader för bemanningsföretag är orimligt och vittnar om ett oansvarigt användande av Huddingebornas skattekronor. Inte minst med tanke på kommunens svaga ekonomi, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd i opposition.

I en artikel i Dagens Samhälle (nr 42 2016) framgår det att Huddinge har landets tredje högsta kostnader för inhyrd personal. Endast Stockholm och Göteborg, landets två överlägset största kommuner, har högre kostnader. Detta interpellerade Socialdemokraterna kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) om på senaste kommunfullmäktige.

I Socialdemokraternas budgetförslag för Huddinge, som presenteras i sin helhet i slutet av maj, går S nu vidare med frågan och kommer att lägga ett särskilt uppdrag till kommunstyrelsen om att minska omfattningen av inhyrd personal i kommunen.

– Bemanningsföretag kan vara en nödvändig lösning vid tillfälliga arbetstoppar, men i Huddinge har den moderatledda koalitionen tappat kontrollen över personalsituationen. Att i den här omfattningen förlita sig på bemanningsföretag för att lösa personalförsörjningen är inte bara ekonomiskt oansvarigt utan också ett arbetsmiljöproblem. Inhyrd personal vittnar ofta om stress, delade turer och inte minst svårigheter att bidra till långsiktig utveckling av välfärden, säger Sara Heelge Vikmång (S).

Huddinges kostnader för bemanningsföretag var 2015 39,8 miljoner kronor. Det innebär en ökning med 27 procent från 2014-2015.

Romneys groda tydliggör hans problem

Med anledning av Mitt Romneys uppmärksammade uttalande har undertecknad skrivit en artikel som publiceras på Newsmill:

Videon från en privat fundraiser där Mitt Romney uttrycker att närmare hälften av USA:s befolkning är bidragsbundna offer har väckt en livlig debatt. Om klippet utgör ett ödesdigert misstag för Romney-kampanjen som en del experter redan hävdar återstår att se. Oavsett förstärks bilden av en kandidat som fortfarande famlar i de frågor som borde vara hans trumfkort: jobben och ekonomin.

Barack Obama har åstadkommit en hel del under sin första mandatperiod. En historisk sjukvårdsreform, regleringar på Wall Street, en räddad bilindustri och en dödad terroristledare. ”General Motors is alive and Bin Ladin is dead” som Joe Biden summerar det. Likväl har presidenten det svårt i de allra viktigaste frågorna: jobben och ekonomin.

USA:s ekonomi återhämtar sig långsamt men är fortsatt svag. Samtidigt är arbetslösheten fortsatt hög: 8,3 procent i augusti. Även om den har varit uppe och vänt på över 10 procent är den trots allt lika hög nu som under Obamas första månad i Vita huset. Inte sedan Franklin D. Roosevelt har en amerikansk president blivit återvald med lika höga arbetslöshetssiffror. Republikanerna har onekligen ett kommunikativt slagläge.

Trots det är ”försiktigt positiv” det svar jag har fått från demokrater från såväl New York, Santa Barbara som Pennsylvania när jag har frågat vad de tror om utgången i valet. Och de har opinionssiffrorna på sin sida. Barack Obama leder just nu i samtliga avgörande swing states. Varför? Kärnfullt uttryckt för att hans motståndare inte har lyckats presentera ett bättre alternativ. Mitt Romney och Paul Ryan saknar en konkret plan för fler jobb och en stringent berättelse för morgondagens USA.

Romney är givetvis medveten om att han inte lyfter i opinionen. Därför gjordes ett tafatt försök att skuldbelägga Obama för de fyra dödade amerikanerna i Libyen. Det misslyckades och väckte enbart ilska från ledande republikaner som vill se ett fokus i Romney-kampanjen. Om inget exceptionellt inträffar på den globala arenan kan vi förvänta oss att den oerfarna duon Romney och Ryan håller sig borta från den utrikespolitiska debatten framöver.

Istället lär vi få se en upptrappning av den retoriska frågan ”are you better off than four years ago?” och en precisering av hur det republikanska alternativet tänker skapa de tolv miljoner jobb som de talar om. Det behövs om de ska lyckas övertyga tillräckligt många väljare om att byta ut ledningen i Vita huset.

Sjukvårdsreformen, bilindustrin, Bin Ladin och den internationella terrorismen. Dessa ämnen, och många fler, kommer att debatteras och utvärderas under hösten. Men mätningarna är tydliga: jobben och ekonomin är de dominerande frågorna.

Den verklighetsbeskrivning som Mitt Romney fortfarande kämpar emot uttrycktes väl av James, en medelålders man med ett välansat vitt skägg, som jag träffade när jag knackade dörr med Obama-kampanjen i en förortsidyll i Pennsylvania: ”Obama tog över i ett läge då finansinstituten nyss hade kollapsat, bankerna var på väg att falla och landet befann sig på en motorväg mot en depression. Det är en lång väg kvar att vandra men det hade definitivt kunna vara värre. Vi är på väg åt rätt håll.”

Rasmus Lenefors

Läsvärt: Ab l DN l DN l SvD l SvD