Etikettarkiv: Föreningsliv

Träning med Huddinge Basket

Härlig start på veckan. Fick idag möjlighet att delta på Huddinge Baskets träning för flickor 02-03.

Huddinge Basket jobbar målmedvetet och framgångsrikt med inkludering, inte minst i områden där andelen tjejer som idrottar är lågt. Det är ett arbete som inte bara är värdefullt för föreningarna och de enskilda idrottarna, utan också socialt och ekonomiskt för hela kommunen. Här behöver vi från politiskt håll göra vad vi kan för att stötta föreningslivet i det arbetet.

Tack Gulda Qaso Torres och Huddinge Basket för att jag fick delta i er verksamhet. Ni är viktiga förebilder för många.

Träff med Huddinges idrottsföreningar

Känner mig inspirerad och målmedveten efter Socialdemokraternas ikväll träff med Huddinges idrottsföreningar.

Huddinges föreningsliv är en fantastisk resurs för kommunen och förtjänar bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Imorgon träffar vi Huddinges kulturföreningar. Vår dialog med Huddinges föreningsliv kommer att ligga till grund för den kultur- och idrottspolitik vi går till val på.

Träff med Segeltorps kulturförening

Idag fick jag möjlighet att besöka Segeltorps kulturförening för att ta del av deras verksamhet och diskutera samverkan mellan kommunen och föreningslivet.

Segeltorps kulturförening bedriver på ideell basis en omfattande kultur- och hembygdsverksamhet och var tionde Segeltorpsbo är medlem i föreningen.

Det var givande att på plats få höra om verksamheten och få se det beundransvärda hembygdsmuseet. Jag ser fram emot en fortsatt dialog om hur vi bäst kan främja ett starkt föreningsliv i Huddinge.

Besök på Sundby Ridskola

Idag fick jag möjlighet att besöka Sundby Ridskola för att ta del av deras verksamhet och diskutera det aktuella behovet av ett nytt stall.

Sundby har Huddinges största stall med 38 hästar. Man är också en framgångsrik ridklubb med flera SM-medaljer och har en stark ridskoleverksamhet som engagerar många barn och unga.

Det var givande att på plats få se stallets renoveringsbehov och inte minst att samtala om hur föreningen och kommunen på bästa sätt kan samverka för en fortsatt stark ridskoleverksamhet.

Lyssna på föreningslivet

Har haft ett givande möte med Agneta Rolfhamre, ordförande för Haninge Föreningsråd och Sveriges Föreningar, om hur föreningslivets villkor kan utvecklas och förbättras.

Föreningslivet är en ovärderlig resurs för samhället. Inte bara för att ge oss idrotts- och kulturupplevelser, utan också för integration, trygghet, jämställdhet och medborgarinflytande.

I en tid då tilltron till demokratin minskar behöver samhällets alla goda krafter stöttas. Jag är därför tacksam för den erfarenhet och klokskap jag har fått ta del av gällande hur vi kan stärka samarbetet mellan politiken och föreningslivet.