Etikettarkiv: Förskola

Anställ fler i Huddinges välfärd

Socialdemokraterna vill se fler anställa i Huddinge förskolor, skolor och äldreboenden. I en motion till kommunfullmäktige föreslår vi därför att Huddinge kommun använder fler av regeringens extratjänster.

En extratjänst innebär att nyanlända och långtidsarbetslösa får en anställning inom exempelvis förskolan, skolan eller äldreomsorgen, och att staten står för hela kostnaden i upp till två år.

En extratjänst kan exempelvis handla om en extra vuxen i skolans korridor, att hjälpa till med lunchserveringen på förskolan, eller att läsa tidningen för en senior på ett äldreboende.

Extratjänster är ett konkret och lönsamt sätt att få fler människor i arbete, minska stressen bland personalen och stärka välfärdens kvalitet.

Du kan läsa mer om vårt förslag här.

Välfärden först

Har idag besökt förskolorna Nyckelpigan och Myran i Vårby och gläds åt regeringens budget med investeringar i just förskolan, skolan, äldreomsorgen och polisen. För samtidigt som personalen i välfärden gör fantastiska insatser varje dag är satsningarna nödvändiga för att ge dem tillräckliga resurser.

Den S-ledda regeringen har vänt underskott till överskott och kan nu göra historiska satsningar på samhällsbygget. Om vi får väljarnas förtroende i Huddinge i valet nästa år kommer vi även här att sätta välfärden först.

Debatt om förskolan Korallen

Det måste vara ordning och reda i Huddinges förskoleverksamhet.

Att privatisera den välfungerade förskolan Korallen innebär ökade kostnader för en redan ansträngd ekonomi. Detta samtidigt som de närmast berörda inte fick tillräcklig information om beslutet.

Det här är inte vad Huddinges förskoleverksamhet behöver. Barnen, föräldrarna och personalen förtjänar bättre.

Det var mitt huvudbudskap under kvällens debatt om privatiseringen av Korallen.

En bra förskola för alla barn

Knackar dörr i Visättra för att lyssna in åsikterna om den moderatledda koalitionens beslut att privatisera förskolan Korallen.

Beslutet att privatisera Korallen kom som en överraskning för både föräldrar och personal. Privatiseringen innebär också en hög kostnad för en förskolenämnd som redan befinner sig i ekonomisk kris. I en interpellationsdebatt på kommunfullmäktige imorgon kräver vi socialdemokrater svar på varför det var nödvändigt att privatisera Korallen och varför informationen till föräldrar och personal har varit så bristfällig.

Det ska vara ordning och reda i Huddinges förskoleverksamhet och barnens behov måste sättas främst. Att privatisera en välfungerade förskola med konsekvensen att det blir ökade kostnader för en redan ansträngd ekonomi är inte vad barnen, föräldrarna eller förskolenämnden behöver. Här finns många frågor som nämndens ordförande måste ge svar på.

Du kan följa debatten i Huddinges fullmäktigesal eller på huddinge.se från kl. 17 imorgon.

Ett år kvar till valet

… det uppmärksammar Socialdemokraterna i Huddinge genom att kampanja i Flemingsbergs centrum.

Idag styrs Huddinge av Moderaterna. Om vi får väljarnas förtroende i valet 2018 kommer vi att sätta välfärdens behöv före nya skattesänkningar, investera brett i Huddinges förskolor och skolor, bygga hyresrätter som folk har råd att bo i, och säkra kvaliteten i Huddinges äldreomsorg.