Etikettarkiv: Förskola

Debatt om förskolan Korallen

Det måste vara ordning och reda i Huddinges förskoleverksamhet.

Att privatisera den välfungerade förskolan Korallen innebär ökade kostnader för en redan ansträngd ekonomi. Detta samtidigt som de närmast berörda inte fick tillräcklig information om beslutet.

Det här är inte vad Huddinges förskoleverksamhet behöver. Barnen, föräldrarna och personalen förtjänar bättre.

Det var mitt huvudbudskap under kvällens debatt om privatiseringen av Korallen.

En bra förskola för alla barn

Knackar dörr i Visättra för att lyssna in åsikterna om den moderatledda koalitionens beslut att privatisera förskolan Korallen.

Beslutet att privatisera Korallen kom som en överraskning för både föräldrar och personal. Privatiseringen innebär också en hög kostnad för en förskolenämnd som redan befinner sig i ekonomisk kris. I en interpellationsdebatt på kommunfullmäktige imorgon kräver vi socialdemokrater svar på varför det var nödvändigt att privatisera Korallen och varför informationen till föräldrar och personal har varit så bristfällig.

Det ska vara ordning och reda i Huddinges förskoleverksamhet och barnens behov måste sättas främst. Att privatisera en välfungerade förskola med konsekvensen att det blir ökade kostnader för en redan ansträngd ekonomi är inte vad barnen, föräldrarna eller förskolenämnden behöver. Här finns många frågor som nämndens ordförande måste ge svar på.

Du kan följa debatten i Huddinges fullmäktigesal eller på huddinge.se från kl. 17 imorgon.

Ett år kvar till valet

… det uppmärksammar Socialdemokraterna i Huddinge genom att kampanja i Flemingsbergs centrum.

Idag styrs Huddinge av Moderaterna. Om vi får väljarnas förtroende i valet 2018 kommer vi att sätta välfärdens behöv före nya skattesänkningar, investera brett i Huddinges förskolor och skolor, bygga hyresrätter som folk har råd att bo i, och säkra kvaliteten i Huddinges äldreomsorg.

Släng skräp i papperskorgen!

För några veckor sedan fick jag ett brev från barnen på avdelningen Mozart på förskolan Daggkåpan. De undrade vad vi kan göra åt att vuxna slänger skräp i skogen och bäcken vid deras förskola.

Idag träffade jag barnen på Mozart för att lyssna på deras tankar om vi hur vi kan ta bättre hand om vår natur och djuren som lever där. Jag fick också vara med när de satte upp en skylt i skogen med ett viktigt budskap: Släng skräp i papperskorgen!

Hur ska ni klara förskolekrisen, Karl Henriksson?

Publicerad i Södra Sidan 20 mars 2017

Huddinge behöver få fram i genomsnitt 3,5 nya förskolor om året fram till 2050. Nu ställer (S) i Huddinge förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) till svars.

Alla barn har rätt till en bra start i livet och förskolan har stor betydelse för barns utveckling. Det är därför oerhört viktigt att vi har tillräckligt många förskolor i Huddinge och att de håller hög kvalitet. Den senaste tiden har det dock rapporterats om den akuta platsbristen på förskoleplatser i Visättra. I en artikel i Södra sidan (nummer 8, 2017) framgår det att 750 nya bostäder har byggts utan att en enda ny förskoleplats tillkommit. Det är oroande.

Situationen med förskoleplatser har länge varit alarmerande i Huddinge. Mot bakgrund av den årskull som gick över till förskoleklass i höstas var stor minskade trycket på förskoleplatser tillfälligt. Nu är emellertid förskolorna fulla i nästan alla kommundelar. Möjligheten att få en förskoleplats nära hemmet skiljer sig tyvärr åt mellan olika delar av Huddinge. Många föräldrar i Visättra vittnar om att de erbjuds plats åtskilliga kilometer från hemmet. I förskolenämndens verksamhetsberättelse framgår det att 185 barn står i byteskön för att få byta från en annan förskola i kommunen. Familjer måste kunna få ihop sina livspussel och då är det inte rimligt att man tvingas åka långa sträckor för att lämna och hämta sitt barn i förskolan.

Huddinge växer med nya bostäder och fler invånare. Det är positivt. Tillkomsten av förskoleplatser måste dock gå i takt med befolkningsökningen. I ljuset av den redan i dag alarmerande bristen på förskoleplatser är det än mer oroande att Huddinge behöver få fram i genomsnitt 3,5 nya förskolor om året fram till 2050. För att utvecklas inte bara med nya bostäder utan för att bygga ett Huddinge som håller ihop behövs ett tydligare politiskt ansvarstagande.

Därför kommer Socialdemokraterna att lyfta frågan om bristen på förskoleplatser på nästa kommunfullmäktige. Men redan nu vill vi ge förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) möjlighet att svara.

Hur kunde det ske en sådan miss att 750 bostäder har byggts i Visättra men ingen förskola? Vad görs för att hjälpa de boende i Visättra som står utan en förskoleplats i området? Och är din bedömning att kommunen kommer klara av att leverera i genomsnitt 3,5 förskolor per år i enlighet med planeringsförutsättningarna?

Rasmus Lenefors, oppositionsråd (S) i Huddinge
Erling Karlsson, Visättrabo och gruppledare (S) i förskolenämnden i Huddinge
Shewen Nysmed, kommunfullmäktigeledamot (S) i Huddinge