Etikettarkiv: Huddinge

Första mötet i kultur- och fritidsnämnden

Har ikväll deltagit vid mitt första möte som gruppledare för Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden.

Det finns mycket som vi socialdemokrater vill arbeta för inom kultur- och fritidsområdet. Inte minst att Huddinge ska bli en kommun där alla – oavsett bakgrund och vilket område man bor i – har möjlighet att ta del av ett rikt kultur- och idrottsliv. Det är i grunden en fråga om jämlikhet.

Tack alla räddningsarbetare

Tillsammans med Sara Heelge Vikmång åkte jag idag till skogsbrandsområdet utanför Gladö kvarn. Det var i mitten av juli som en omfattande skogsbrand bröt ut i Huddinge. Brandens yta mättes till cirka 60 000 kvadratmeter och ett 30-tal brandmän arbetade med släckning i ett bergigt och svårtillgängligt område.

Räddningsledaren Anders Wennlöf berättade om en utmanande insats som pågick under flera dygn och som förhindrade att branden hamnade utom kontroll. Om branden hade nått den intilliggande återvinningsanläggningen hade konsekvenserna blivit förödande.

Huddinge ska vara en trygg kommun att bo i. Det känns därför viktigt att på plats ta del av räddningstjänstens arbete och ha en dialog om hur vi gemensamt kan hantera och förebygga alla risker. Stort tack till alla räddningsarbetare för era insatser.

Besök på förskolan Guldfisken

Idag fick jag möjlighet att besöka förskolan Guldfisken i Solgård och samtala med förskolans ledning och personal och ta del av deras verksamhet.

De insatser som personalen i kommunens förskolor gör för våra barn varje dag är fantastisk. Utan dem stannar välfärden.

Men besöket på Guldfisken bekräftade också att deras förutsättningar är för dåliga. Kommunens förskoleverksamhet är kraftigt underfinansierad. Det resulterar i växande barngrupper, färre pedagoger per barn, sämre arbetsmiljö och ökad stress för både barn och personal. Så ska vi inte ha det i Huddinge. Förskolan är en politiskt styrd verksamhet. Ansvaret för situationen i förskolan är politiskt.

I Socialdemokraternas budgetförslag för Huddinge föreslog vi 8 miljoner kronor mer till förskolan än Moderaterna. Det skulle inte lösa alla förskolans utmaningar, de är tyvärr större än så. Men det hade varit ett viktigt första steg på vägen i att vända utvecklingen och kunna anställa fler förskollärare och mer personal, minska barngruppernas storlek och få förskolornas ekonomi i balans.

Det är i skolan som vi lägger grunden för ett jämlikt samhälle där alla får möjlighet att förverkliga sina drömmar, oavsett bakgrund. För mig går därför investeringar i utbildning – hela vägen från förskolan och upp till högskolan – före nya skattesänkningar.

S vill få fler att välja Huddingegymnasium

Huddinges ungdomar ska kunna välja bra gymnasieskolor nära hemmet. Det är anmärkningsvärt att bara en tredjedel av kommunens unga väljer ett gymnasium i Huddinge. Vi socialdemokrater kräver nu svar om vad som görs för att få att öka attraktiviteten för kommunens gymnasieskolor.

Du kan läsa mer i Mitt i Huddinge.

Grattis Huddinge Cricket!

Idag fick jag möjlighet att framföra Socialdemokraternas gratulationer till Huddinge Cricket Club som i fredags blev svenska mästare.

Huddinge Cricket är inte bara en stolthet för kommunen på idrottsplanen utan tar även ett ovärderligt socialt ansvar genom att hjälpa många nyanlända in i samhället. De har också aktiverat unga tjejer i Vårby, ett område där andelen flickor som idrottar är lågt.

Så grattis till SM-guldet Huddinge Cricket och tack för allt ert viktiga arbete.