Etikettarkiv: Jämställdhet

Lyssna på föreningslivet

Har haft ett givande möte med Agneta Rolfhamre, ordförande för Haninge Föreningsråd och Sveriges Föreningar, om hur föreningslivets villkor kan utvecklas och förbättras.

Föreningslivet är en ovärderlig resurs för samhället. Inte bara för att ge oss idrotts- och kulturupplevelser, utan också för integration, trygghet, jämställdhet och medborgarinflytande.

I en tid då tilltron till demokratin minskar behöver samhällets alla goda krafter stöttas. Jag är därför tacksam för den erfarenhet och klokskap jag har fått ta del av gällande hur vi kan stärka samarbetet mellan politiken och föreningslivet.

Clinton och kvinnors rätt

cn_image.size.hillary-clinton-secretary-of-state-new-delhiHillary Clinton har en fortsatt förkrossande ledning i RealClearPolitics mätningar inför ett kommande primärval. Vicepresident Joe Biden ligger just nu mellan 53 och 62 procent efter. I dagsläget finns det alltså inte ens något reellt motstånd.

2016 Democratic Presidential NominationBlir 2016 därmed andra gången gillt för Clinton? Den frågan har vi diskuterat tidigare här på bloggen och konstaterat att förutsättningarna är goda men att det är för tidigt att säga. Så låt oss den här gången istället kort resonera kring vad det skulle betyda om Hillary Clinton blev USA:s nästa president.

Jag har haft förmånen att i två amerikanska valrörelser befinna mig i delstaten New York, Clintons hemstat som senator: i kongressvalet 2006, då jag praktiserade i Clintons återvalskampanj till senaten, och i presidentvalet 2012 då jag arbetade i Barack Obamas omvalskampanj. Ett av många intryck som jag bär med mig från nämnda vistelser är Clintons oerhörda popularitet hos Demokraternas gräsrötter i delstaten. Jag har hört det från flera män, men framför allt från många kvinnor. Det handlar om en beundran och en förhoppning som Susan Estrich summerar i kapitlet ”Imagine” i boken ”The Case for Hillary Clinton”:

Imagine yourself turning to your daughter, or your mother or sister, or your niece or grandmother or granddaughter, and saying: If she can do this, then the world has really changed.

Symbolvärdet i att krossa glastaket, i att en kvinna skulle bli ledare för världens fortfarande mäktigaste land, vore omätbart.

En kvinna i Vita huset betyder däremot inte per definition en feministisk agenda. En valseger för John McCain 2008 hade som bekant fört Tea Party-favoriten Sarah Palin ett hjärtslag bort från presidentskapet.

Men Hillary Clinton är inte Sarah Palin. Clinton kan förvisso betraktas som en hök gällande både ekonomi och försvar, men historien har också visat att i synnerhet det sistnämnda i praktiken är nödvändigt om du vill bli vald, och omvald, som president (lex Jimmy Carter).

Från en Clinton-administration skulle det likafullt vara rimligt att förvänta sig en medveten jämställdhetsagenda. Dels av det enkla skälet att Clinton är demokrat, men framför allt, och som CNN konstaterar i texten ”Hillary Clinton and the sisterhood”, för att det inte finns någon fråga som Clinton är närmare förknippad med än kvinnors rättigheter.

Vilka konkreta policyförslag för women’s empowerment som Clinton skulle lägga i Vita huset är självklart för tidigt att sia om. Men att lyssna på landets kvinnor i frågor som minimilön, sjukvården och vapenlagar vore onekligen till gagn för både USA och omvärlden.

NA-BZ315_CAPJOU_G_20131217155103Foto: cntraveler l Wall Street Journal

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...