Etikettarkiv: Kultur

Beslut om nolltaxa skjuts upp

Beslut om nolltaxa för föreningar skjuts uppMitt i Huddinge rapporterar om att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet på gårdagens kommunfullmäktige drev igenom att återemittera förslaget om att höja föreningsavgifterna. Under fullmäktige kunde jag lämna över 2 687 namnunderskrifter mot höjda föreningsavgifter till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M). Det är fler än vad som ryms i Björkängshallen, Huddinges största idrottshall.

Att ärendet återremitteras innebär att de som har skrivit på namninsamlingen, och alla föreningar i Huddinge, blir lyssnade på. Det är en seger för Huddinges föreningsliv.

Du kan läsa hela artikeln i Mitt i Huddinge här.

S stoppade höjda föreningsavgifter

På kvällens kommunfullmäktige drev Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet igenom att ärendet om höjda föreningsavgifter ska återremitteras. Detta för att kommunen i dialog med Huddinges föreningar ska göra en analys av de ekonomiska och sociala konsekvenserna av en höjd föreningstaxa. 

Kvällens beslut är en seger för Huddinges föreningsliv. Socialdemokraterna kunde idag överlämna 2687 namnunderskrifter mot höjda föreningsavgifter till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M). Det är fler än vad som ryms i Björkängshallen, Huddinges största idrottshall. Att ärendet återremitteras innebär att de som har skrivit på namninsamlingen, och alla föreningar i Huddinge, blir lyssnade på, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition.

– Kultur- och fritidsnämndens ekonomi behöver stärkas upp, men att höja föreningsavgifterna skulle vara ett kortsiktigt beslut som riskerar att leda till både färre aktiva föreningar och till mindre intäkter till kommunen, säger Sefkan Halbori (S), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

S vill se andra lösningar än höjda föreningsavgifter

bild-handboll

På onsdagens kommunstyrelsesammanträde är frågan om höjda föreningsavgifter uppe för beslut. Socialdemokraterna kommer att yrka på att ärendet återremitteras för att kommunen genom dialog med berörda föreningar ska ta fram en analys av hur förslaget drabbar föreningarna ur aspekter som ekonomi, områdesperspektiv och social hållbarhet.

– Jag uppmanar kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) att lägga den partipolitiska prestigen åt sidan, lyssna på den starka opinionen mot förslaget och öppna upp för att vi på andra sätt ska säkerställa kultur- och fritidsnämndens ekonomi, säger Rasmus Lenefors, kommunalråd (S).

Sedan förslaget om höjda föreningsavgifter presenterades under hösten har Socialdemokraterna i Huddinge bedrivit en namninsamlingskampanj mot förslaget. Inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 november ifjol hade Socialdemokraterna samlat in 1191 namnunderskrifter. Nu är antalet 2479.

– Budskapet från Huddinges föreningar är tydligt. Med de föreslagna avgiftshöjningarna kommer de inte att ha råd att hyra kommunens anläggningar i samma omfattning som idag. Förslaget riskerar alltså att leda till både mindre aktiva föreningar och mindre intäkter till kommunen, säger Rasmus Lenefors, kommunalråd (S).

Nolltaxa på väg bort – trots protester

Nolltaxa på väg bort - trots protesterPå dagens kommunstyrelsesammanträde fattade en oenig styrelse beslut om att höja föreningsavgifterna i Huddinge. Vi socialdemokrater är fortsatt kritiska till förslaget. Vi ville istället återremittera ärendet för att hitta andra sätt att få kultur- och fritidsnämndens ekonomi i balans.

Förslaget att höja föreningsavgifterna är nämligen problematiskt av flera skäl, inte minst ekonomiskt. Kalkylen på hur mycket intäkter som höjda föreningsavgifter kommer att generera till kommunen är baserat på att föreningarna kommer fortsätta att bedriva sin verksamhet i samma utsträckning som de gör idag. Det är en kalkyl som inte kommer att hålla, om föreningsavgifterna höjs.

Inför det slutliga beslut i kommunfullmäktige 13 februari uppmanar jag därför Daniel Dronjak (M) och den borgerliga koalitionen att lägga den partipolitiska prestigen åt sidan och lyssna på Huddinges föreningar. Deras budskap är tydligt:

Rädda Huddinges föreningsliv

bild-handboll

Idag kom beskedet. Den moderatstyrda koalitionen vill höja avgifterna för Huddinges idrotts- och kulturföreningar och har nått en överenskommelse med Miljöpartiet.

Det här kommer att innebära ett hårt slag för Huddinges föreningsliv.

För en hockeyklubb, en fotbollsklubb eller en kulturförening kan det innebära att avgifterna för att använda en hall eller idrottsanläggning höjs med 150 000 kronor per år.

Varför föreslår man det här? För att den moderatstyrda koalitionen har tappat kontrollen över kommunens ekonomi. Kommunens underskott beräknas bli 76 miljoner kronor 2016. Nu skickas notan till Huddinges föreningsliv.

Socialdemokraterna är tydliga. Vi vill ha ett starkt och välmående föreningsliv i Huddinge. Därför säger vi nej till höjda avgifter för kultur- och idrottsföreningar.

Tycker du också att det är fel att Huddinges föreningsliv ska få höjda avgifter för att Moderaterna har tappat kontrollen över kommunens ekonomi? Gilla Rädda Huddinges föreningsliv på Facebook och skriv på vår namninsamling. Namninsamlingen kommer att lämnas till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) och ansvariga politiker i Kultur- och fritidsnämnden inför att de ska fatta beslut i frågan den 8 november.  Tillsammans kan vi stoppa avgiftshöjningarna.