Etikettarkiv: Moderaterna

Hässleholm i mitt hjärta

Mina 20 första år bodde jag på Ljungdala i Hässleholm. Där gick jag i skolan, där fick jag mitt första sommarjobb, och därifrån kommer flera av mina närmaste vänner. Även om det nu är många år sedan jag flyttade kommer Hässleholm alltid att vara staden där jag växte upp och Ljungdala området som formade mig.

Det är därför med stor bedrövelse som jag de senaste månaderna har följt den politiska turbulensen i Hässleholm, som igår kulminerade i att M, L och KD tog makten genom att göra sig beroende av Sverigedemokraterna.

Kanske känns det extra ledsamt när man är uppvuxen på Ljungdala, området som kallas för Hässleholms Rosengård, där människor från världens alla hörn bor och verkar. Många av oss som kommer från Ljungdala har haft det socioekonomiskt tufft. Men lärarna, fritidsledarna, föreningslivet – och alla människor som bodde där – bidrog till att skapa en bra uppväxt och en stark gemenskap. Att ett parti vars huvudsakliga syfte är att profitera på samhällsproblem och skuldbelägga människor med invandrarbakgrund nu har släppts fram till makten i kommunen gör mig djupt illa till mods.

Att Moderaterna vill samarbeta med SD har de varit tydliga med. Att Liberalerna och Centerpartiet inte vill göra det har de också varit tydliga med. Det hedrar dem. Jag tror därför Jan Björklund menar allvar när han idag säger att Liberalernas agerande i Hässleholm inte är acceptabelt. Jag förutsätter också att vi inte kommer få se samma beteende någon annanstans.

Mycket tyder nämligen på att vi på många håll i landet kan få ett oklart parlamentariskt läge efter valet 2018. Inför en sådan situation är Socialdemokraternas besked tydligt, såväl nationellt som i Huddinge. Vi vill samarbeta mer, inte mindre, och vi är beredda att ta ett blocköverskridande ansvar. Däremot kommer vi aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna, ett parti vars värdegrund är väsensskild från vår.

S kräver svar om kostnader för bemanningsföretag

Huddinge har Sveriges tredje högsta kostnader för bemanningsföretag. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) vill Socialdemokraterna ha svar på vad som görs för att minska kommunens kostnader för inhyrd personal och säkra en trygg arbetsmiljö.

I en artikel i Dagens Samhälle (nr 42 2016) framgår det att Sveriges kommuner köpte in tjänster från bemanningsföretag för 1,2 miljarder kronor förra året. Stockholm och Göteborg toppar listan men på tredje plats ligger Huddinge. Huddinge är därmed den kommun i Sverige som har de tredje högsta kostnaderna för bemanningsföretag. Med en ökning på 27 procent från 2014-2015 landade Huddinges kostnader för inhyrd personal förra året på 39,8 miljoner kronor.

– Huddinges höga kostnader för inhyrd personal är oroande, inte minst mot bakgrund av det svaga ekonomiska läget i kommunen. Att hyra in personal är ett sätt att klara tillfälliga arbetstoppar men målet måste vara att som huvudregel ha egen anställd personal. Det ger både stabilitet samtidigt som extra kostnader undviks, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition.

I september 2016 presenterade Arbetsmiljöverket arbetsskadestatistik som visade att det är dubbelt så vanligt att inhyrd personal drabbas av arbetsplatsolyckor

– Vi vet att inhyrd personal ofta vittnar om stress, delade turer och inte minst svårigheter att skapa nära relationer och bidra till långsiktig utveckling av verksamheten. Daniel Dronjak behöver därför ge svar på vad som görs för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla som arbetar i kommunen, säger Fredrik Fjällström (S), ledamot i kommunfullmäktige.

S ställer Daniel Dronjak till svars om höjda föreningsavgifter

bild-handboll

Den 8 november fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att höja avgifterna för Huddinges föreningar. Inför att slutgiltigt beslut ska fattas i kommunfullmäktige i början på 2017 ställer Socialdemokraterna kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) till svars för förslaget genom att lyfta upp frågan till debatt på kommunfullmäktige den 5 december.

– I Huddinges föreningsliv finns många eldsjälar som lägger ner tid och kraft på att göra Huddinge till en bättre plats att leva på. I samtal med Huddinges föreningar har vi fått en tydlig bild av att den föreslagna höjningen både kommer att leda till att verksamhet läggs ned och att medlemsavgifter höjs – inte bara för vuxna utan även för barn och unga, säger Rasmus Lenefors, kommunalråd (S).

– Att höja föreningsavgifterna är ogenomtänkt, inte minst eftersom det saknas en analys av konsekvenserna. Därför måste Daniel Dronjak svara på om han anser att han och övriga politiker som står bakom förslaget har haft en tillräcklig dialog med Huddinges föreningar och om han är införstådd med effekterna av förslaget, säger Sefkan Halbori, gruppledare i kultur- och fritidsnämnden (S).

Socialdemokraterna röstade nej till förslaget om att höja avgifterna för Huddinges föreningar vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 november. Vid sammanträdet överlämnade Sefkan Halbori även 1191 namnunderskrifter mot avgiftshöjningarna.

Vi har mycket att lära från USA – men inte det här

moderater-ni-tog-det-samsta-fran-trumpPublicerad i Aftonbladet 18 november 2016

Amerikanska valrörelser beskrivs ofta som både hårda och smutsiga. På goda grunder. Men det finns också mycket värdefullt att lära sig.

Sedan 2006 har jag kampanjarbetat för Demokraterna i tre presidentval och två kongressval. Jag har inspirerats av Demokraternas låga trösklar för engagemang, förmågan att ta vara på varje enskild kampanjarbetares kompetens och partiets oerhört välorganiserade gräsrotsarbete.

Därför tycker jag att det är bra att företrädare för Moderaterna och andra partier hämtar inspiration från amerikanska valkampanjer. Men efter Moderaternas USA-besök för att följa årets valrörelse finns det skäl att fråga vilka lärdomar man har tagit med sig.

En tidig indikation kom när partiets kommunikationschef la upp en bild på sig själv framför en amerikansk SUV där han skrev ”When they go low, we kick them in the balls”.

Kanske fanns det någon humoristisk tanke bakom som jag inte förstår. Men förutom att kommunikationschefen för ett parti som gör anspråk på statsministerposten skriver om att sparka människor mellan benen är det här ett exempel på att de inte verkar ha lärt sig någonting av årets valrörelse. Åtminstone inte något positivt.

Kommunikationschefens citat är en förvriden version av Michelle Obamas ord på Demokraternas partikonvent, ”When they go low, we go high”, som kapslar in en essens av hela valkampanjen – att inte sänka sig till Donald Trumps nivå.

Än värre blev det som bekant igår när Moderaternas digitala kommunikatör kallade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för hora och möttes av skratt från sina kollegor på partikansliet.

Jag har själv aldrig pratat med Anna Kinberg-Batra. Men baserat på den bild jag har fått av henne genom media har jag inga skäl att tro att hon skulle uttrycka sig på samma sätt som den nu avskedade kommunikatören eller att hon skulle bli en svensk Donald Trump. Tvärtom ger Kinberg Batra ett kompetent och erfaret intryck.

Däremot är jag orolig över att Moderaternas partiledare inte verkar ha kontroll över vad som händer i hennes parti. Och det väcker starka associationer till USA.

För det var inte Donald Trump som skapade hatet. Det var hatet som skapade Donald Trump. Trumps kandidatur är slutprodukten av att Tea Party-rörelsen har tagit sig in i det republikanska partiet och vridit det i en extrem riktning.

Jag var med i valrörelsen 2008 när John McCain bet ifrån mot supportrar som kallade Barack Obama för terrorist. Jag var med fyra år senare när Mitt Romney markerade mot att sätta likhetstecken mellan islam och extremism. Men efter att Obama blev omvald 2012 brast Republikanernas renhållningsarbete. Spärrarna mot sexism och rasism luckrades upp.

När jag i år besökte ett tal av Republikanernas presidentkandidat i Jacksonville, Florida var tröjor med texter som ”Hillary for prison” och ”Hillary sucks, but not like Monica” storsäljare. När Donald Trump talade skrek hans supportrar ”lock her up” och ”kill that bitch”. Trump sa inte emot, tvärtom lät han hatet gödas.

Jag misstror inte dig Anna Kinberg Batra och jag misstror inte dina intentioner. Men vi måste alla ta ansvar för en politisk samtalston som vi kan stå för och där vi kan respektera varandra oavsett meningsskiljaktigheter.

Jag vet att din partisekreterare också följde den amerikanska valrörelsen på plats och jag hoppas att ni nu kommer att föra en grundlig intern diskussion om vilka erfarenheter ni vill ta med er.

För med en debatt som präglas av våldsanspelningar och sexism blir vi alla förlorare.

Rasmus Lenefors, oppositionsråd i Huddinge (S)

Skämsmössan på för M efter SD-uppgörelse

skamsmossan-pa-for-m-efter-sd-uppgorelse

Publicerad i Svenska Dagbladet 6 oktober 2016

Den senaste tiden har det förts en intensiv debatt om vilka partier som är villiga att regera tillsammans ­efter nästa val. Socialdemokraterna går till val som enskilt parti med inställningen att kunna samarbeta brett. På den borgerliga sidan går de fyra partierna till val tillsammans men ger samtidigt olika besked om hur man tänker agera efter valet.

Centerledaren Annie Lööf och Liberalernas Jan Björklund har markerat att de inte kan tänka sig ett samarbete eller att regera med aktivt stöd från Sverigedemokraterna. Det hedrar dem.

Sverige, och landets alla kommuner, måste regeras även efter nästa val. Vid ett komplicerat parlamentariskt läge är Socialdemokraterna beredda att ta ett blocköverskridande ansvar. För alla demokratiska partier borde det rimligen vara att föredra framför att bygga sitt regeringsunderlag på stöd av Sverigedemokraterna. Men på Moderaterna och Kristdemokraterna framstår ett styre som är beroende av SD inte bara som ett möjligt alternativ utan rentav troligt. Det här är ett scenario vi känner igen från Huddinge.

I valet 2014 rasade Moderaterna i Huddinge, från 21 mandat till 17. Det enda borgerliga parti som inte backade var Centern. Detta samtidigt som samtliga rödgröna partier gick framåt. De rödgröna ökade från 23 till 27 mandat, de fyra borgerliga partierna minskade från 30 till 26. Vilka som var valets förlorare var med andra ord tydligt.

Likväl beslöt sig Moderaterna för att klamra sig fast vid makten och utökade sin fempartikoalition med ytterligare ett lokalt parti. Men framför allt beslutade man strax efter valet, tillsammans med Sverigedemokraterna, att ändra antalet ledamöter i nämnderna till ett jämnt antal. Det resulterade i att den moderatstyrda koalitionen med utslagsröst kan avgöra alla voteringar. Det var inte ett sätt att utesluta Sverigedemokraterna utan ett sätt att göra upp med SD för att de rödgröna partierna inte skulle få inflytande – vilket SD:s gruppledare också öppet erkände.

I ett komplicerat parlamentariskt läge, där Moderaterna var valets största förlorare, ändrade man alltså spelreglerna för att kunna sitta kvar vid makten, efter en uppgörelse med Sverigedemokraterna. Detta i stället för att erkänna valresultatet och ­öppna upp för ett blocköverskridande styre som speglade väljarnas röster. Nu styrs Huddinge av en brokig sexpartikoalition i minoritet och Sverigedemokraterna har fått ett avgörande inflytande. Som Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, konstaterar är det skämsmössan på för Moderaterna.

Socialdemokraternas besked inför valet 2018 är tydligt, såväl nationellt som i Huddinge. Vi vill samarbeta mer, inte mindre, och vi är beredda att ta ett blocköverskridande ansvar. Däremot kommer vi aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna, ett parti vars värdegrund är väsensskild från vår.

I Huddinge har Moderaterna gjort sitt val. De trixar hellre med spelreglerna och ger Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande än de bryter upp blockpolitiken. Frågan vi ställer till Anna Kinberg Batra är därför enkel. Vore det inte bättre för Sverige med blocköverskridande samarbete än att Sverigedemokraterna får ett avgörande inflytande över politiken?

Sara Heelge Vikmång
kommunalråd (S) i Huddinge

Rasmus Lenefors
kommunalråd (S) i Huddinge