Etikettarkiv: Regeringen

Välfärden först

Har idag besökt förskolorna Nyckelpigan och Myran i Vårby och gläds åt regeringens budget med investeringar i just förskolan, skolan, äldreomsorgen och polisen. För samtidigt som personalen i välfärden gör fantastiska insatser varje dag är satsningarna nödvändiga för att ge dem tillräckliga resurser.

Den S-ledda regeringen har vänt underskott till överskott och kan nu göra historiska satsningar på samhällsbygget. Om vi får väljarnas förtroende i Huddinge i valet nästa år kommer vi även här att sätta välfärden först.

Tack Anders Ygeman

Förra året arbetade jag som pressekreterare åt inrikesministern. Det var en stor förmån och djupt lärorikt att få vara delaktig i inrikesministerns och regeringens arbete med att bekämpa terrorism, motverka den organiserade brottsligheten, och att stärka tryggheten i landets utsatta områden.

Ofta fick jag höra – från personer med olika partipreferenser – en stor respekt för det arbete som Anders Ygeman uträttade. Det är en respekt som jag delar.

Jag ser nu fram emot att Anders Ygeman ska leda den socialdemokratiska riksdagsgruppen och det arbete som han kommer att uträtta där. Jag har träffat få personer med en tydligare ambition att driva politiken, och samhället, framåt.

Öppna kommunplånboken Magdalena Andersson

Publicerad på Dagens Arena 5 juli 2017

Vi ser med tillförsikt fram emot din debut som Almedalstalare i kväll, Magdalena Andersson. Att du håller hårt i pengarna är bra. Men nu krävs förstärkningar till Kommunsverige för att säkra framtidens välfärd, skriver Sara Heelge Vikmång, oppositionsråd (S) i Huddinge, och Rasmus Lenefors, oppositionsråd (S) i Huddinge.

Förra veckan presenterades Finansdepartementets senaste prognos för ekonomin och de offentliga finanserna och en analys av de demografiska behoven framåt.

De närmaste tio åren kommer Sverige att få betydligt fler barn och äldre.

Det är i grunden positivt. Samtidigt medför det ett större behov av offentlig välfärd vilket i sin tur kräver ökade ekonomiska resurser till kommuner och landsting.

Regeringens satsningar på kommunsektorn under mandatperioden i form av välfärdsmiljarderna och flera riktade statsbidrag har varit viktiga.

Likväl är det uppenbart att ytterligare investeringar kommer att krävas för att vi ska kunna säkra välfärden, vilket många – om inte alla – kommuner kan vittna om.

Vi kan själva se det i vår hemkommun Huddinge, som utgör något av en miniatyr av Sverige.

Precis som Sverige är Huddinge i många avseenden en bra plats att bo och leva. En välmående kranskommun strax söder om Stockholm med stora villamattor och expanderande radhusområden. Här finns universitetssjukhus, högskola och Kungens Kurva.

Men de utmaningar som präglar Sverige präglar även Huddinge. Huddinge är en kommun med djupa klyftor, bostadsbrist och stora behov av investeringar i välfärden.

En grundsten i den svenska välfärdsmodellen är ett samhälle som håller ihop. Men klyftorna har tillåtits växa under lång tid och välfärden har inte de resurser som behövs.

I Huddinge avspeglar det sig i barngrupper som växer istället för att minska, stora skillnader i skolresultat mellan skolor i olika delar av kommunen, tidspress för personalen inom äldreomsorgen, och en brist på hyresrätter för unga, äldre och studenter.

Så vill vi inte ha det i Huddinge och så ska vi inte ha det i Sverige.

Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige fantastiskt. När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer: byta jobb, starta företag, bilda familj och skaffa barn, flytta eller börja studera.

Det tjänar vi alla på. Just därför måste välfärden omfatta alla och ge varje enskild människa frihet att växa och förverkliga sina livsdrömmar.

Vi ser med tillförsikt fram emot din debut som Almedalstalare i kväll, Magdalena Andersson. Vi, och många socialdemokratiska kommunpolitiker runtom i landet, tillhör nog också de som har de högsta förväntningarna.

I en tid av stora demografiska utmaningar för många kommuner är det nödvändigt att staten skjuter till mer resurser och samverkar med kommunerna än mer för att bygga ett Sverige som håller ihop.

Vi vet att du håller hårt i pengarna och det är bra. En ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för den svenska välfärden. Men nu krävs just detta, förstärkningar till Kommunsverige för att säkra framtidens välfärd.

Det är inte bara en smart politik generellt, den är nu också helt nödvändig. Vi utgår från att vi i kväll får höra dig tala om högre ambitioner för vår gemensamma välfärd.

Sara Heelge Vikmång är oppositionsråd (S) i Huddinge

Rasmus Lenefors är oppositionsråd (S) i Huddinge

Regeringen satsar på Södertörns högskola

sodertorns-hogskolaFoto: Claudio Bresciani/TT

Publicerad i Länstidningen 14 december 2016

Nyligen presenterade regeringen den forskningspolitiska propositionen. Tillsammans med de satsningar som är kopplade till energiforskningspropositionen innebär det att anslagen för forskning och innovation höjs med över tre miljarder kronor till 2020.

Resurstillskotten går bland annat till satsningar kopplade till stora samhällsutmaningar som klimat, digitalisering, hälsa, hållbart samhällsbyggande och kvaliteten i den svenska skolan. Regeringen prioriterar också ökade anslag direkt till universitet och högskolor för att stärka långsiktigheten i forskning och högre utbildning.

Genom regeringens satsningar förstärks alla Stockholmsregionens tre stora universitet: Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet. Det ökar vår regions attraktionskraft i den allt hårdare globala konkurrensen mellan olika storstadsområden för att locka investeringar och kompetens.

Regeringen gör dessutom en stor satsning på Södertörns högskola. Södertörns högskolas så kallade basanslag för forskning har varit betydligt mindre jämfört med andra högskolor med motsvarande storlek.

Det beror på att den förra borgerliga regeringen särbehandlade Södertörns högskola negativt i fråga om direkta anslag. De ansåg att forskningen vid Södertörns högskola huvudsakligen skulle finansieras via Östersjöstiftelsen.

Den tidigare politiken med att hålla Södertörns forskningsanslag på en låg nivå har hämmat högskolans möjligheter till utveckling. Regeringen förstärker därför de direkta forskningsanslagen till Södertörns högskola vid sidan av den finansiering som kan ges via Östersjöstiftelsen.

För att förbättra utbildningarnas forskningsanknytning kommer från och med 2018 de statliga högskolorna garanteras basanslag om minst 12 000 kronor per helårsstudent. Södertörns högskola ska inte utgöra något undantag från detta. Det är viktigt att de utbildningar som inte har en direkt Östersjökoppling ges en starkare forskningsanknytning – till exempel lärarutbildningarna.

Regeringen återkommer i budgetpropositionen för 2018 med de exakta anslagen för Södertörns högskola, men redan nu kan konstateras att basanslagen till högskolan kommer öka med cirka 20 miljoner kronor.

Södertörns högskola har allt sedan sin tillkomst 1996 gjort betydande insatser för att motverka segregation och att bredda rekryteringen till studenter från studieovana miljöer. Det har varit betydelsefullt för utvecklingen på Södertörn.

Högskolans nuvarande vision sätter fokus på hållbar samhällsutveckling, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor. I och med den satsning som nu görs på Södertörns högskola ges goda möjligheter att fortsätta förverkliga visionen.

Helene Hellmark Knutsson (S)
minister för högre utbildning och forskning

Ingela Nylund Watz (S)
riksdagsledamot Södertälje

Rasmus Lenefors (S)
oppositionsråd Huddinge

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...