Etikettarkiv: Sara Heelge Vikmång

S begär redogörelse för Huddinges IT-säkerhet

Mot bakgrund av fredagens globala cyberattack och att Sveriges kommuner har en bristande IT-säkerhet begär Socialdemokraterna att kommunens säkerhetschef kommer till kommunstyrelsens arbetsutskott för att redogöra för Huddinges beredskap för en IT-attack.

– En god IT-säkerhet är nödvändig för att både boende och anställda i Huddinge kommun ska känna sig trygga. Efter fredagens storskaliga attack behöver vi i kommunstyrelsen få en analys av nuläget för att kunna avgöra om vi måste höja säkerhetskraven, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd i opposition.

Det var under fredagen som en global cyberattack drabbade över 200 000 personer i 150 länder, och enligt EU:s polisorgan Europol är det världens hittills största samlade IT-attack. I Sverige har ett 40-tal platser drabbats och även svensk polis uppger att de aldrig har varit med om en större attack.

Mot bakgrund av fredagens cyberattack, och att attacker mot svenska myndigheters IT-system blir vanligare samtidigt som Sveriges kommuner släpar efter i arbetet med IT-säkerhet, begär nu Socialdemokraterna att Huddinge kommuns säkerhetschef kommer till fredagens arbetsutskott med kommunstyrelsen för att redogöra för Huddinges beredskap för en IT-attack.

– Kommunen ansvarar för bland annat infrastruktur, vattenförsörjning och många känsliga personuppgifter. Och eftersom att cyberattacker mot kommuner blir allt vanligare måste vi ständigt se över och utveckla vårt säkerhetsarbete, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition.

Politikerflytt ger ökad tillgänglighet

Publicerad i Aktuellt i Politiken 20 april 2017

Känslan av att inte bli lyssnad på. Det var en av de främsta gemensamma faktorerna bland Donald Trumps väljare i höstens presidentval. Detsamma gäller för dem som röstade för Storbritanniens utträde ur EU. Och bland dem som stödjer Marine Le Pen.

Samma utveckling ser vi i Sverige. SD:s framgångar i opinionen må tillfälligt ha mattats av men de ligger fortfarande många procentenheter över det senaste valresultatet. Som företrädare för Sveriges främsta progressiva rörelse har vi därför en historiskt viktig uppgift framför oss.

I Huddinge har vi sjösatt en metod för att för att ge fler kommuninvånare möjlighet att göra sin röst hörd och för att minska gapet mellan politiker och väljare. Vi har flyttat ut vårt partikansli från kommunhuset i centrala Huddinge till olika delar av kommunen. Vi gör detta för att komma närmare medborgarna, för att göra politiken mindre anonym – vilket är ett påtagligt problem i Stockholms kranskommuner – och för att kunna lyssna in vad våra medborgare funderar över och vilka utmaningar de ser i sin vardag.

Själva fundamentet i den svenska modellen är ett samhälle som håller ihop. Och precis som Sverige är Huddinge i många avseenden en bra plats att leva på. Här finns stora villamattor och expanderande radhusområden, universitetssjukhus, högskola och Kungens Kurva. Men Huddinge är också en kommun med djupa och växande klyftor. Vi kan se en ökad segregation mellan olika områden inom kommunen vad gäller brottslighet och upplevd trygghet, arbetslöshet, skolresultat, trångboddhet, samhällsservice och delaktighet. Även om kommunen har letts av Moderaterna de senaste tio åren ser vi vår egen del av ansvaret och inte minst ser vi det som vår uppgift att vända utvecklingen.

Förra veckan flyttade vi ut kansliet för tredje gången, nu till Flemingsbergs centrum. Även om Flemingsberg har universitetssjukhus, högskolor och tillkommande bostads- och kollektivtrafiksatsningar är det samtidigt ett område som präglas av lägre skolresultat, högre arbetslöshet och sociala utmaningar.

Vi arbetade därför en vecka i Flemingsberg med ett huvudsakligt syfte: att samtala med de boende i området. Att lyssna på vad de upplever i sitt eget närområde. De är experter på Flemingsberg och vi har mycket att lära från deras berättelser.

Under vår vecka i Flemingsberg, precis som under tidigare utflyttar, besökte vi också olika typer av verksamheter och företag och knackade dörr på för att få ytterligare kunskap om läget i kommundelen. Men vi fyllde inte vårt schema med inbokade möten. Det huvudsakliga syftet med att vi flyttar ut vårt kontor är att vara tillgängliga för dem som vill komma och samtala med oss.

Att vi arbetar en vecka i kommunens olika områden kommer inte att lösa alla utmaningar eller knäcka segregationen. Det kommer heller inte i sig att bromsa högerpopulismens framfart. Men vi hoppas att det sänder en signal om att samhället finns till för alla, oavsett var man bor.

Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd i opposition i Huddinge
Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition i Huddinge

Vi flyttar kontoret till Vårby Gård

dagens-samhalle

Publicerad i Dagens Samhälle 24 oktober 2016

Precis som Sverige är Huddinge i många avseenden en bra plats att leva på. En välmående kranskommun strax söder om Stockholm med stora villamattor och expanderande radhusområden. Här finns universitetssjukhus, högskola och Kungens Kurva. Men de utmaningar som präglar Sverige präglar även Huddinge. Huddinge är en kommun med djupa och växande klyftor.

En grundsten i den svenska modellen är ett samhälle som håller ihop. Men klyftorna och segregationen har tillåtits växa under lång tid. Allt för många kan betraktas som ekonomiskt utsatta i Sverige.

Vi ser också en ökad segregation mellan olika områden i en och samma kommun när det gäller brottslighet och upplevd trygghet, arbetslöshet, skolresultat, trångboddhet, samhällsservice och delaktighet. Huddinge är inget undantag och även om kommunen har letts av Moderaterna de senaste tio åren bärs ansvaret av politiska partier av alla färger.

Att bryta segregationen är ett svårt och långsiktigt arbete. Vi välkomnar därför regeringens reformprogram som presenterades på Almedalen i somras och den statliga delegation som ska samverka med kommuner, civilsamhälle, myndigheter och forskare. Men politiker behöver agera även på kommunnivå, där vi har den direkta kontakten, och relationen, med landets mest utsatta områden.

Ett första steg är att visa att vi från politiskt håll förstår att vi behöver vara närvarande.

Därför flyttar vi idag, måndag, ut vårt kontor, från kommunhuset i centrala Huddinge till ett café i kommundelen Vårby. Vårby är ett av de områden i Huddinge som präglas av lägre skolresultat, högre arbetslöshet och känslan av att inte vara inkluderade i samhällsbygget.

Under en veckas tid kommer S-kansliet i Huddinge att arbeta från Vårby med ett huvudsakligt syfte: att samtala med de boende i området. Vi gör alltså som Erik Ullenhag (L) gjorde när han var integrationsminister och flyttade ut sitt kontor till förorter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Under de fem dagarna i Vårby ska vi bland annat besöka skolan, företag och föreningar samt arrangera två öppna möten på kvällstid. Men vi tänker inte fylla vårt schema med inbokade möten. Det huvudsakliga syftet med att vi flyttar ut vårt kontor är att vi ska vara tillgängliga för dem som vill komma och samtala med oss.

Att vi arbetar en vecka från Vårby kommer inte lösa områdets utmaningar eller knäcka segregationen. Det finns ingen ”quick fix”. Men vi hoppas sända en signal om att samhället finns till för alla, oavsett var man bor, och att de människor vi kommer träffa ska ge oss sina önskemål och förhoppningar på vad de vill att vi driver politiskt i kommunen och gentemot regeringen för att bryta det sociala utanförskapet.

I dag är Socialdemokraterna i Huddinge i opposition. Om vi får väljarnas förtroende i valet 2018 kommer vi att driva en politik för ökad jämlikhet och ett samhälle som håller ihop. Ett första steg är att involvera alla områden i ett politiskt samtal om hur vi ökar inkluderingen, därför börjar vi med att flytta ut kontoret till Vårby gård. Om någon vill kalla detta för symbolpolitik svarar vi som Erik Ullenhag: Den debatten tar vi gärna.

Sara Heelge Vikmång, kommunalråd (S) i Huddinge
Rasmus Lenefors, kommunalråd (S) i Huddinge

Sossarna flyttar ut i förorten

sossarna-flyttar-ut-i-fororten

Under nästa vecka flyttar vi ut S-kansliet från kommunhuset i centrala Huddinge till Vårby café i Vårby centrum. Vi gör det med ett huvudsakligt syfte: att samtala med de boende i området. Det finns ett behov av att politiken kommer närmare invånarna och särskilt i områden som känner sig mindre inkluderade.

Det här är ingen ”quick fix”, vi förstår att en vecka inte löser områdets alla utmaningar. Men vi får möjlighet till fler samtal på en vecka än på ett par timmars studiebesök. Vi hoppas också att vi kan sända en signal om att samhället och politiken finns till för alla, oavsett var man bor.

Du kan läsa mer om att vi flyttar ut kontoret till Vårby gård i Mitt i Huddinge.

Skämsmössan på för M efter SD-uppgörelse

skamsmossan-pa-for-m-efter-sd-uppgorelse

Publicerad i Svenska Dagbladet 6 oktober 2016

Den senaste tiden har det förts en intensiv debatt om vilka partier som är villiga att regera tillsammans ­efter nästa val. Socialdemokraterna går till val som enskilt parti med inställningen att kunna samarbeta brett. På den borgerliga sidan går de fyra partierna till val tillsammans men ger samtidigt olika besked om hur man tänker agera efter valet.

Centerledaren Annie Lööf och Liberalernas Jan Björklund har markerat att de inte kan tänka sig ett samarbete eller att regera med aktivt stöd från Sverigedemokraterna. Det hedrar dem.

Sverige, och landets alla kommuner, måste regeras även efter nästa val. Vid ett komplicerat parlamentariskt läge är Socialdemokraterna beredda att ta ett blocköverskridande ansvar. För alla demokratiska partier borde det rimligen vara att föredra framför att bygga sitt regeringsunderlag på stöd av Sverigedemokraterna. Men på Moderaterna och Kristdemokraterna framstår ett styre som är beroende av SD inte bara som ett möjligt alternativ utan rentav troligt. Det här är ett scenario vi känner igen från Huddinge.

I valet 2014 rasade Moderaterna i Huddinge, från 21 mandat till 17. Det enda borgerliga parti som inte backade var Centern. Detta samtidigt som samtliga rödgröna partier gick framåt. De rödgröna ökade från 23 till 27 mandat, de fyra borgerliga partierna minskade från 30 till 26. Vilka som var valets förlorare var med andra ord tydligt.

Likväl beslöt sig Moderaterna för att klamra sig fast vid makten och utökade sin fempartikoalition med ytterligare ett lokalt parti. Men framför allt beslutade man strax efter valet, tillsammans med Sverigedemokraterna, att ändra antalet ledamöter i nämnderna till ett jämnt antal. Det resulterade i att den moderatstyrda koalitionen med utslagsröst kan avgöra alla voteringar. Det var inte ett sätt att utesluta Sverigedemokraterna utan ett sätt att göra upp med SD för att de rödgröna partierna inte skulle få inflytande – vilket SD:s gruppledare också öppet erkände.

I ett komplicerat parlamentariskt läge, där Moderaterna var valets största förlorare, ändrade man alltså spelreglerna för att kunna sitta kvar vid makten, efter en uppgörelse med Sverigedemokraterna. Detta i stället för att erkänna valresultatet och ­öppna upp för ett blocköverskridande styre som speglade väljarnas röster. Nu styrs Huddinge av en brokig sexpartikoalition i minoritet och Sverigedemokraterna har fått ett avgörande inflytande. Som Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, konstaterar är det skämsmössan på för Moderaterna.

Socialdemokraternas besked inför valet 2018 är tydligt, såväl nationellt som i Huddinge. Vi vill samarbeta mer, inte mindre, och vi är beredda att ta ett blocköverskridande ansvar. Däremot kommer vi aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna, ett parti vars värdegrund är väsensskild från vår.

I Huddinge har Moderaterna gjort sitt val. De trixar hellre med spelreglerna och ger Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande än de bryter upp blockpolitiken. Frågan vi ställer till Anna Kinberg Batra är därför enkel. Vore det inte bättre för Sverige med blocköverskridande samarbete än att Sverigedemokraterna får ett avgörande inflytande över politiken?

Sara Heelge Vikmång
kommunalråd (S) i Huddinge

Rasmus Lenefors
kommunalråd (S) i Huddinge